פדיון מניות קו אופ

משנת 2000 החל תהליך של פירוק אגודת קו אופ הריבוע הכחול. מדובר בפירוק של תאגיד ענק בעל נכסים הנאמדים ביותר ממיליארד וחצי ש"ח. בעל המניות של האגודה הם אלפי אזרחים אשר במשך השנים רכשו מניות באגודה, בין במישרין ובין ע"י רכישת מניות בצרכניות שנרכשו בסופו של דבר ע"י האגודה.

במסגרת תיק הפירוק חולקו עד כה סך של כ- 50,000 ש"ח לכל בעל מנייה ובהמשך צפויות חלוקות כספים נוספות.

האגודה מסרבת להכיר בחברותם של אזרחים רבים על אף שהם רכשו בדרך זו או אחרת מניות באגודה, וכתוצאה מכך נמנע מהם לקבל את הכספים.

בעקבות הליך הפירוק הוקם ועד ממונה, אשר במשך שנים בדק רשימות שמיות ונתונים נוספים ומינה גורמים שונים כדי לבדוק את הרשימות. בסופו של דבר גובשה רשימה שמית המונה כ 24,000 חברים הזכאים לחלוקה מכספי הפירוק. למרבה הצער חלק ניכר ממי שרכשו במיטב כספם מניות, לא נמצאים ברשימת הזכאים שגובשה ואינם זכאים לכאורה לקבל את כספי המנייה.

מדובר ב-3 קבוצות עיקריות של זכאים:

1. בני אדם ויורשיהם של מי שרכשו מרצון מניות בצרכניות שמוקמו בדרך כלל בקרבת ביתם, ואשר הקנתה לבעליה הנחות ברכישת מוצרים בצרכניה. יש לציין כי כל צרכניה גבתה דמי מנייה שונה בהתאם למקום ולזמן. סכומים נפוצים שנגבו (15 ל"י, 2 ל"י).

2. רוכשי דירות ויורשיהם אשר במסגרת הסכם רכישת דירה, אולצו לרכוש גם מניות בצרכניה הסמוכה לדירה הנרכשת. מדובר בהסכמי רכישה אל מול חברת "שיכון עובדים" וחברות דומות, שנערכו בדר"כ בשנות החמישים.

3. עובדי הצרכניות, עובדי הקו אופ ולעיתים גם חברי ההסתדרות הכללית, עובדי חברת החשמל, ויורשיהם של כל אלה, אשר רכשו בין מרצונם ובין שהוכרחו לרכוש, את מניות האגודה, ושתמורתן נוכתה מתלוש משכורתם.

* לעיתים מדובר בזכאות ליותר ממניה אחת.

המשרד מטפל בעשרות מקרים של חברים אשר שילמו ממיטב כספם ורכשו מניות אגודה, ואשר האגודה מסרבת כעת להכיר במניותיהם.בשל העדר תעודת מניה.

יחד עם זאת להערכתנו מצויים אלפי זכאים אשר חלקם לא מודעים לזכאותם וחלקם זונחים את העניין בשל מצבם הרפואי וחוסר היכולת להתמודד מול האגודה השיתופית קו-אופ.