תקדים: לראשונה קבע בית המשפט גבולות ל"הטרדה המאיימת".