התקשרו
טלפון: 03-5611111 דוא"ל: noam@laorlaw.co.il
לשון הרע

זכות ושל אדם לשם טוב. לא הכול מותר לומר, ולא הכול מותר לפרסום. חוק זה הינו אחד החוקים היחידים (בצוותא עם חוק הגנת הפרטיות), אשר הפרתו מהווה גם עוולה אזרחית וגם עבירה פלילית. לפיכך בנוסף להגשת תביעה אזרחית ניתן להגיש בגין העוולה גם קובלנה פלילית.

הייחוד של חוק איסור לשון הרע הוא בכך שלהבדיל מתביעה נזיקית רגילה, ניתן לתבוע עד לסכום של 50,000 ש"ח (על פי מדד 09/98) גם ללא צורך להוכיח את הנזק שנגרם וסכום כפול באם הוכח שלשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע. ברגע שהוכח כי בוצעה עוולה של לשון הרע, הרי שבית המשפט מוסמך לפסוק סכום זה גם באם התובע לא הצליח להוכיח את נזקו. מדובר בחריג לעיקרון הנזיקי לפיו אין פיצוי מקום שלא הוכח נזק.

עם זאת תובע הסבור שיש שנגרמו לו נזקים העולים על סכום הפיצויים הקבועים בחוק ללא הוכחת נזק, רשאי להוכיח את נזקיו בדרך הרגילה על ידי ראיות.

על פי החוק לשון הרע הינה כל פרסום של אשר גרם או עלול היה לגרום לאחד מאלה:

1. השפלתו של אדם או עשייתו ללעג או לבוז בעיני הבריות.
2. לביזויו של אדם בשל מעשים או תכונות המיוחסות לו או בשל מוצאו או דתו.
3. לפגיעה במשרתו, במשלח ידו או במקצועו של אדם.

לצורך הגשת תביעה אזרחית די בכך כי האמירה הפוגעת נאמרה לאדם נוסף זולת הנפגע.

אין חובה שלשון הרע תהיה דווקא בכתב. לשון זו יכולה להיות גם בעל פה עם כי עלולים להיתקל בקשיים ראיתיים.

יחד עם זאת, ראוי לבדוק כל מקרה לגופו על-פי הקשר הדברים, מיהות מושא הדיבור וכו'. קללה או גידוף "מותרים", המופנים כלפי אדם מסקטור מסוים, יכול ויש בהם כדי לחצות את הרף הנורמאלי החברתי הרגיל, עד כדי הטלת דופי במשרתו, עסקו או משלח ידו של אדם אחר, כמשמעות סעיף 1(3) לחוק. אז, הנטייה תהיה להכיר באמירה הפוגענית כלשון הרע במשמעות החוק. לדוגמא: הצגת עורך דין כבלתי אמין עלולה לפגוע במקור פרנסתו.

הגנת אמת דיברתי- החוק מקנה הגנה לדברים שפורסמו ומהווים לשון הרע, בתנאי שתוכנם אמת וכי יש בפרסום עניין ציבורי. כדי לחסות תחת הגנה זו יש לבדוק את מידת ההתאמה בין תוכן הפרסום לבין המציאות האובייקטיבית, על-ידי הבאת ראיות מטעם הנתבע אשר טוען לאמיתות הדברים שאמר. אולם, גם בכך אין די. על-מנת לזכות בגנה זו יש להצביע על "עניין ציבורי" בפרסום. עניין ציבורי פורש בפסיקה כמבחן התועלת הציבורית שצומחת לציבור (להבדיל מפרטים) מעצם הפרסום. פרסום אודות עניינים אינטימיים של פלוני, הגם שהינן אמת, לא מצמיחה לציבור כל תועלת (מלבד אולי האספקטים הרכילותיים, שאינם קוטלגו כעניין אמיתי לציבור). לעומת זאת, כאשר מדובר בפגיעה בזולת, ניתן לראות זאת כעניין ציבורי. כמו כן כאשר מדובר באישי ציבור, הרי שעצם מעמדם חושף עובדות אודותיהם בעלות אופי פרטי ביסודן, כיותר בעלות עניין ציבורי מאשר לאדם אחר.

חשוב להבהיר כי השימוש בטענה זו חייב לעלות על-ידי הנתבע עוד בכתב הגנתו. הגנה זו איננה חלק מהגדרת לשון הרע בסעיף 1 לחוק ובית המשפט לא נדרש לה כלל באם לא הועלתה על-ידי הנתבע.

הבעת דעה – הגנה נוספת שקיימת הבאה להגן על אומרה גם אם אינה נכונה ובלבד שנאמרה ונוסחה כדעה בלבד. להבדיל מעובדה, טיבה של דעה אינו יכול להיבחן במונחים של אמת ושקר. דעה בדרך כלל כוללת ביטויים ערכיים כגון: טוב, רע, יפה, מכוער, אך היא יכולה גם לתאר מציאות עובדתית כל עוד היא מנוסחת כדעה בלבד. החוק מונה רשימה סגורה של מצבים בהם תעמוד לנתבע טענת הבעת דעה (ביקורת על יצירה אומנות, הבעת דעה של ממונה על כפוף לו מכוח דין או חוזה, הבעת דעה על אדם בתפקיד שיפוטי או ציבורי, הבעת דעה על התנהגות נפגע בהליכים שבדין).

בנוסף,נתבע המבקש להתגונן מפני תביעת לשון הרע האחת מהנסיבות של הבעת דעה, צריך להוכיח כי עשה את הפרסום בתום לב, וזאת להבדיל מהגנת אמת בפרסום, שם לא קיימת הדרישה לתום לב. במסגרת בחינת תום הלב ישקלו שיקולים כגון: מידת האמצעים שנקט המפרסם כדי לבדוק את אמיתות הדעה שהובעה, מידת הסבירות של הפגיעה והאם ניתן היה להביעה באמצעים פחות פוגעניים.

במקרה של פרסום לשון הרע בעיתון, אחראים באחריות פלילית ואזרחית לפי החוק הם: העורך של העיתון, העורך בפועל, הכתב ומי שהביא את הידיעה לעיתון וגרם בכך לפרסומו (המקור). באחריות אזרחית יישא המוציא לאור של העיתון. אין חובה לתבוע את כולם, אם כי כולם חבים ביחד ולחוד.

בתביעה שתוגש בעילת לשון הרע ניתן לבקש מעבר לסעדים כספיים גם סעדים נוספים כגון: צו מניעה, פרסום תיקון או הכחשה של דבר לשון הרע על חשבון הנתבע, פרסום פסק הדין, איסור הפצה ועוד.

מדוע לבחור בנו:

ניסיון

כבר שנים רבות שאנו מלווים אלפי לקוחות בכל צורך שיש להם בתחום המשפטי. אומרים שאין חכם כבעל הנסיון ואנחנו בטוחים שבכל יום, אנחנו יודעים יותר ממה שידענו אתמול והלקוחות שלנו נהנים מהנסיון הזה.

לוחות זמנים

אנחנו עובדים קשה ולא מעט פעמים מסביב לשעון בשביל שהלקוחות שלנו יקבלו את השירות והטיפול המהיר ביותר. בכל תיק ועבור כל לקוח, אתם יכולים להיות בטוחים שאנחנו עובדים בשבילכם.

שירות

המילה "שירות" מזמן נהפכה לסיסמה, אבל אצלנו היא דרך חיים. אנחנו מבינים את החשיבות של שירות טוב עבור הלקוח עבור כל האספקטים הנדרשים בכל תיק ואנחנו עושים מה שצריך בשביל שתקבלו שירות טוב.

מקצוענות

בסוף לצד הנסיון, השירות ולוחות הזמנים יש את הדבר הכי חשוב ככל הנראה בתחום שלנו והוא המקצוענות. כשאתם עובדים איתנו, אתם יכולים להיות רגועים שכל עורך דין במשרד, עובד על התחומים שהוא הכי טוב בהם.

נגישות
גלילה לראש העמוד