• השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן והשימוש בו מעיד על הסכמה לתנאים אלו.

 • כל המידע המצוי באתר זה הינו כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו או המלצה לנקיטת הליכים ו/או הימנעות מהם. כל המסתמך על המידע באתר ללא קבלת יעוץ משפטי עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות.

 • אין משרד עורכי הדין אחראי לכל נזק שעלול להיגרם לגולש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או הגישה לאתר. משרד עורכי הדין לא יישא בכל אחריות ביחס לתכני האתר בכל הנוגע למהימנותם, דיוקם, אמינותם, והשפעתם על מחשבים של הגולשים בפורטל. כן לא יישאו מפעילי הפורטל בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים.

 • חלק מהמידע והמסמכים אשר מוצגים באתר לקוחים ממקורות ומהפניות שאינם בשליטת האתר, לרבות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים המועלים ע"י גורמים אחרים.

 • המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד משרד עורכי הדין ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר בעתיד.

 • המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד משרד עורכי הדין ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר בעתיד.

 • כל המידע המופיע באתר לרבות מאמרים, ידיעות, עיצוב האתר, קבצים גרפיים, שייך למשרד עורכי הדין בלבד. . אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת בכתב ומראש.

 • מובהר אין במידע המופיע באתר זה כדי להוות שידול או ייעוץ לביצוע פעולות ו/או התקשרות כלשהי.

 • מובהר כי המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת צעדים כלשהם או להימנעות מהם.

 • תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, לרבות שיבושי הגהה ו/או ניסוח ו/או טעויות סופר, כן יתכן כי המידע המופיע באתר אינו עדכני, על אף שמפעיל האתר עושה את מיטב המאמצים כדי לוודא את איכות, אמינות ורמת הדיוק והעדכון של התוכן המובא באתר.

 • על הגולש האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלו. המפעיל אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מכך.

 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות וכי עליו לפנות לעו"ד המתאים למקרה לצורך התייעצות מפורטת ומקצועית יותר.

 • על המידע המופיע באתר חלים דיני מדינת ישראל בלבד.מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהפורטלים ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל.